OZO

Nếu mây kia mang người yêu em đi về nơi nào xa vời.
Nếu xa xôi đành để riêng hai ta về hai phương trời.
Có hay chăng không người yêu em mong rằng tim mình không rời.
Để ngày đêm em với em mong một ngày không cách xa.
Biết đâu mai này là mây thênh thang người say bên mình.
Biết đâu em nhẹ nhàng nâng trên môi này câu ru tình.
Biết đâu xa xôi chẳng thêm cho em lẻ loi một bóng hình.
Hãy tin rằng trái tim này có riêng hình bóng anh.
Dù cho mình cách xa …

Dù có cách xa

Animation Effect
Creative
Your Criteria
Nếu mây kia mang người yêu em đi về nơi nào xa vời. Nếu xa xôi đành để riêng hai ta về hai phương trời. Có hay chăng không người yêu em mong rằng tim mình không rời. Để ngày đêm em với em mong một ngày không cách xa. Biết đâu mai này là mây thênh thang người say bên mình. Biết đâu em nhẹ nhàng nâng trên môi này câu ru tình. Biết đâu xa xôi chẳng thêm cho em lẻ loi một bóng hình. Hãy tin rằng trái tim này có riêng hình bóng anh. Dù cho mình cách xa ...
Excellent
Category: Hoạt hình, Slider
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>