Bạn có thể thêm không gian quảng cáo (banner của Google Adsense, quảng cáo văn bản hoặc biểu ngữ của riêng bạn) để, về cơ bản, ở khắp mọi nơi về chủ đề này. Bên cạnh 6 không gian quảng cáo được xác định trước (Top quảng cáo 1, Top quảng cáo 2, cơ thể quảng cáo 1, quảng cáo Body 2, quảng cáo Foot, quảng cáo Recuring), bạn cũng có thể sử dụng shortcode để trình bày biểu ngữ với bất kỳ không gian.

Dưới đây là ảnh chụp màn hình của không gian quảng cáo được xác định trước.

 

001-top-ad-1

Không gian quảng cáo xác định sẵn – 1 vị trí trên đầu.

002-top-ad-2

Không gian quảng cáo xác định sẵn – 2 vị trí trên đầu.

003-body-ad-1

Không gian quảng cáo xác định sẵn – 1 vị trí ở giữa.

004-body-ad-2

Không gian quảng cáo xác định sẵn – 2 vị trí ở giữa.

005-foot-ad

Không gian quảng cáo xác định sẵn – Quảng cáo thức ăn

006-recuring-ad

Không gian quảng cáo xác định sẵn – Quảng cáo định kỳ