Vũ Văn B

Thiết kế

Chuyên viên thiết kế và biên tập video. có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực này.

Nguyễn Thị C

Thiết kế thời trang

Tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang tại mỹ. có kinh nghiệm 12 năm làm việc.