CÁ NHÂN
500 GB Băng thông
2GB Ổ cứng
Tự chọn tên miền
24/7 Hỗ trợ
Chỉ với $5/tháng
CHUYÊN NGHIỆP
Không giới hạn băng thông
10 GB Ổ cứng
Tự chọn tên miền
24/7 Hỗ trợ
Chỉ với $10/tháng
DOANH NGHIỆP
Không giới hạn băng thông
100 GB Ổ cứng
Tự chọn tên miền
24/7 Hỗ trợ
Liên hệ