Có shortcodes để làm cho bạn cảm thấy thoải mái làm cho các trang đích của riêng bạn. Click vào menu bên trái để xem các shortcodes.

Shortcodes danh sách:

 • Báo động tin nhắn
 • Nút nhấn
 • Đồng ý & chuyển đổi
 • Danh sách kiểm tra
 • Chữ to đầu dòng
 • hộp biểu tượng
 • thành viên
 • cửa sổ
 • chứng thực
 • hộp công cụ
 • chuyến tham quan
 • hộp chứa nội dung thông minh